برنامه ریتمستان (همنواز) برای دوستداران ریتم و آهنگ


شامل بیش از 100 ریتم از جمله ریتم های ایرانی ،ترکی، عربی و ....


دارای ریتم های تنبک، داربوکا (تمپو) و ...


مناسب برای همنوازی با ساز های دیگر از جمله سه تار ،تار، ویولن و سایر سازها


این برنامه به نوازندگان سازها کمک میکند ریتم گیری را به خوبی انجام دهند.


شما هایی که ریتم دوست دارید ریتمستان با شماست


شماهایی که ساز میزنید. با ریتمستان هم نوازی کنید و لذت ببرید.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید [replacer_a]]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید [replacer_a]]

ویدئو همنوازی با برنامه [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید [replacer_a]]