درود
قطعه ی" رزیانه" رو زدیم براتون
نظر یادتون نره

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید [replacer_a]]

گروه هم اسمش ارغنون ه البته +دانش آموزان استعداد درخشان شهید احمدی روشن!!!

سه تار:
سینا اوسطی
پویا مرادی
راشد کرمی
خودم!!!
تنبک:
آرمین عبدی
آواز:
یاسین ظاهری

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید [replacer_a]]